Serveis

 • Serveis de projectes d’arquitectura en obra civil i obra pública.
 • Cèdules d’Habitabilitat.
 • Certificats d’Eficiència Energètica CEE.
 • Llibre de l’edifici.
 • Inspecció tècnica d’edificis ITE.
 • Serveis de Topografia.
 • Serveis de Geotècnica, prospeccions Geològiques (www.geoplanning.es)
 • Plans de seguretat de l’obra.
 • Serveis de control de qualitat de l’obra – laboratori (www.gcq.es)
 • Serveis immobiliaris (www.immoplaning.es)
 • Servei de project manager.
 • Projectes de Rehabilitació.
 • Serveis de 3D, renders i vídeos.
 • Serveis de Consultoria turística (http://www.parramonconsulting.com)
 • Serveis de jardineria (https://www.instagram.com/kentia_jardins)